Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahy v roce 2008

23. 11. 2008

12.

Technická pomoc - odstranění překážek - 21.11.2008, 21:44 - 22:13

Odstranění spadlého stromu přes silnici II/373 mezi obcemi Sloup a Němčice.

Dále na místě: HZS Blansko.

SaP JPO Sloup: DA12 A30, 1+5.

 

 11.

Požár - 13.11.2008, 2:17 - 4:44

Požár hospodářské části nízké budovy v obci Vavřinec. Při příjezdu jednotky na místo již hasiči z Vavřince prováděli hašení plně rozvinutého požáru a měli zřízenou dálkovou dopravu vody z nedalekého rybníka v centru obce. Díky rychlému a kvalitnímu zásahu vavřineckých a blanenských hasičů se podařilo uchránit sousední obytnou budovu. Jednotka Sloup provedla hašení ohnisek mimo budovu a dohašování rozebíraných kontrukcí, zřídila osvětlení místa zásahu a spojení s čerpacím stanovištěm.

Při požáru došlo k usmrcení několika hospodářských zvířat.

Více na: http://www.firebrno.cz/pozar-kulny-a-chlevu-usmrtil-dobytek

Dále na místě: SDH Vavřinec, JPO a vyšetřovatel HZS Blansko, SDH Petrovice a hlídka Policie ČR.

SaP JPO Sloup: CAS 32 T148, DA12 A30, 8 osob.

 

 10.

Požár - 4.11.2008, 6:23 - 7:30

Požár dřeva v kotelně rodinného domu v Šošůvce. Před příjezdem jednotky na místo byl oheň uhašen obyvateli domu. Muž, který při incidentu utrpěl popáleniny, byl ošetřen přivolanou posádkou záchranné služby.

Dále na místě: SDH Šošůvka, JPO a vyšetřovatel HZS Blansko, vůz Záchranné Zdrav. Služby a hlídka Policie ČR.

SaP JPO Sloup: CAS 32 T148, DA12 A30, 1+3.

 

Námětové cvičení okrsku - 4.10.2008, 15:00 - 16:00

Požár klestí ve Vavřinci u hřiště, dálková doprava vody z centra obce.

Dále na místě: všechny sbory okrsku s technikou.

SaP JPO Sloup: CAS 32 T148, 1+3.

 

9.

Požár - 5.9.2008, 14:13 - 15:34

Požár lesní hrabanky ve Sloupě v areálu koupaliště.

Jednotka prováděla hasební práce.

Dále na místě: vyšetřovatel HZS Blansko.

SaP JPO Sloup: CAS 32 T148, 1+2.

 

8.

Požár - 5.9.2008, 9:51 - 10:59

Požár hrabanky a nízkého porostu ve Sloupě v lese nad koupalištěm.

Jednotka prováděla hasební práce.

Dále na místě: JSDH Petrovice, JSDH Jedovnice, JPO a vyšetřovatel HZS Blansko.

SaP JPO Sloup: CAS 32 T148, 1+2.

 

 

Požární asistence - pálení klestí, 2.9.2008, 8:30 - 13:30

Dohled při pálení klestu. Ochrana okolí a dohašení ohniště jedním "C" proudem. Po skončení pálení provedeno protipožární opatření.

SaP JPO Sloup: CAS 32 T148, 1+1.

 

Požární asistence - dohled na bitvě, 30.8.2008, 14:00 - 16:00

Dohled na Napoleonské bitvě. Po vzplanutí strniště při dělostřelbě likvidace ohně dvěma "C" proudy. Následovala kontrola místa zásahu a zajištění proti dalšímu nežádoucímu hoření.

SaP JPO Sloup: CAS 32 T148, 1+2.

 

7.

Požár - 9.8.2008, 1:46 - 4:45

Požár půdy kůlny v obci Vavřinec.

Jednotka prováděla hasební práce a zajišťovala osvětlení místa zásahu.

Dále na místě HZS Blansko, JSDH Petrovice, JSDH Vavřinec.

SaP JPO Sloup: CAS 32 T148, DA 12 A30, 1+5.

 

6.

Živelní pohroma - větrná smršť - 25.6.2008, 20:59 - 22:28

Strom přes silnici II/373 ve směru na Ostrov u Macochy. Překážka přes komunikaci byla odstraněna téměř bleskově.

Po příjezdu od události zjištěn v obci strom přes el. vedení, což bylo pouze ohlášeno na pohotovostní službu el. rozvod. závodů.

Následovala provizorní oprava střechy RD na Příhoně.

Celý večer završila informace od jednotky HZS Blansko o požáru transformační stanice. Následovala obhlídka všech trafo stanic v obci s negujícím výsledkem.

Jednotka poté ukončila zásah. Ostraňování následků vichřice pokračovalo během čtvrtka (26.6.).

SaP JPO Sloup: DA 12 A30, 1+4.

 

5.

Technická pomoc - odstranění překážek - 4.6.2008

Silnice II/373 mezi Sloupem a Ostrovem u Macochy, v nepřehledné zatáčce strom přes cestu. Po příjezdu na místo zjištěno, že je strom odklizen. Strom marně hledala i jednotka JSDH Ostrov a HZS Blansko.

SaP JPO Sloup: DA 12 A30, 1+2.

 

4.

Technická pomoc - čerpání vody - 2.6.2008

Vyčištění koupaliště a odtokového potrubí.

SaP JPO Sloup: DA 12 A30, 1+3.

 

3.

Technická pomoc - čerpání vody - 15.5.2008

Čerpání vody do vodojemu u fotbalového hřiště.

SaP JPO Sloup: DA 12 A30, 1+3.

 

2.

Živelní pohroma - větrná smršť - 13.3.2008, 14:21 - 15:02

Spadený strom přes el. vedení mezi obcemi Šošůvka a Vysočany. Jako první byli na místě pracovníci el. rozvod. závodů, kteří asistenci naší jednotky nevyžadovali.
SaP JPO Sloup: DA 12 A30, 1+2

 

1.

Živelní pohroma - větrná smršť - 1.3.2008, 22:00 - 23:36

Odstranění většího počtu stromů přes silnici II/373 mezi obcemi Sloup a Němčice. Asistence pracovníkům SÚS Jmk.
SaP JPO Sloup: DA12 A30, CAS 32 T148, 1+5.